Ciepła Koja

Regulamin programu Ciepła Koja

 

Ciepła Koja to pilotażowy program wymiany załogantów na rejsach we flocie. Pozwala on na integrację między załogami, w tak dużym rejsie jest to czasem ograniczone do jednej załogi czego chcemy unikać.  Dodatkowo pozwoli na poznanie innych modeli jachtów, z różnym ożaglowaniem oraz różnych kapitanów.

Pierwsza jego edycja ma na celu dopracowanie jego warunków i zasad działania. Z tego względu, prosimy o wyrozumiałość i współpracę wszystkich biorących udział w przeprowadzeniu programu podczas rejsu Bałtyk Dla Odważnych vol. 5.

Poniżej przedstawiamy Wam zasady działania programu:

 1. Uczestnik, przed rejsem wybiera jacht wyjściowy na którym się okrętuje na wskazanej koi, jeżeli kapitan jachtu nie ustali inaczej, na jednej z koi w mesie.
 2. Na jachcie wyjściowym wpłaca kaucję w wysokości wyznaczonej w OWU, jej zwrot otrzymuje po zakończeniu rejsu od Organizatora.
 3. Uczestnik wpłaca kasę jachtową, w wysokości wyznaczonej w umowie, do skarbnika na jachcie wyjściowym, jej rozliczenie otrzymuje z jachtu końcowego. Pamiętaj! Jachty mają podobne stawki w portach i podobne spalanie, ale nie identyczne. Rozliczenie kasy jachtowej będzie zawierało zawsze niewielki błąd.
 4. Uczestnik bierze czynny udział w pracach załogi oraz wyznaczonej dla niego wachcie.
 5. Uczestnik ma prawo zmienić zaokrętowanie w każdym porcie, w którym flota rejsu ma postój m.in 4 godzinny.
 6. Zmiana powinna odbyć się w możliwie bezproblemowy sposób dla pozostałej części załogi. To znaczy, nie w czasie posiłków, przygotowywania jachtu do wyjścia z portu ect.
 7. Uczestnik, podczas trwania rejsu ma prawo dokonać trzech zmian jachtów według wcześniej ułożonego planu.
 8. Organizator udostępni uczestnikowi system planowania zmian jachtów, maksymalnie na dwa tygodnie przed rejsem.
 9. W programie bierze udział 7 jachtów, na każdym po dwie ciepłe koje:
  1. s/y Mestwin –  J-80 – wyjątkowo 4 ciepłe koje
  2. Elan 40 – jacht z opcji comfort
  3. Sun Oddysey 42DS – jacht z opcji comfort
  4. s/y Chiron 2 – jacht z opcji standard
  5. s/y Bystrze  – jacht z opcji standard
  6. s/y Migotka  – jacht z opcji standard
  7. s/y Elektra  – jacht z opcji standard
 10. Morze pisze własne scenariusze, więc jest szansa, że z zaplanowanych 3 zmian odbędzie się dwie, jedna, lub żadna. Jest to ryzyko udziału w programie.
 11. W tym ostatnim przypadku, jeżeli podczas trwania rejsu Uczestnik nie odbędzie żadnej zmiany ze względu na różne sytuacje, takie jak: zła pogoda, awarie jachtów ect., Organizator zwraca różnicę między ceną udziału w programie, a ceną opcji standard.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie pełnego planu trzech zmian.