Kurs podstawowych interwencji medycznych dla żeglarzy. Nasza firma ma zaszczyt współtworzyć to wydarzenie razem z AdrenaLTika już po raz trzeci! Jest ono adresowane do wszystkich żeglarzy!

Program kursu Offshore Medical Course obejmuje dynamiczne zajęcia rozszerzające umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy oraz skutecznej reakcji na urazy i stany bezpośredniego zagrożenia życia. 70% zajęć to aktywne ćwiczenia – m.in. wybrane zagadnienia z kursów międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie i szkoleniach na morzu: Standards of Training, Certification and Watchkeeping, ale znacznie wychodzące poza medyczny zakres szkoleń STCW.

Terminy i miejsce:

9-10 marca 2019, Warszawa
6-7 kwietnia 2019, Warszawa – ostatnie wolne miejsce

Program:

 • zasady bezpieczeństwa w ratownictwie wodnym i medycznym
 • profilaktyka zakażeń podczas działań ratunkowych
 • kompletowanie apteczki pierwszej pomocy i sprzętu ratunkowego
 • leki, które warto mieć ze sobą w rejsie, drogi podawania leków
 • organizacja i wzywanie pogotowia na jachcie, numery alarmowe
 • zbieranie wywiadu medycznego, ocena chorego
 • pomiar ciśnienia, obsługa glukometru
 • postępowanie z osobą, która straciła przytomność, także z dzieckiem – ocena funkcji życiowych
 • algorytm działania BLS (Basic Life Support) – podstawowe zabiegi ratujące życie, czyli krok po kroku co robić przy zatrzymaniu oddechu
 • resuscytacja (reanimacja) poszkodowanego po epizodzie tonięcia, także dzieci
 • resuscytacja przy zatrzymaniu krążenia z innego powodu – np. problem na tle sercowym
 • wykorzystanie w akcji defibrylatora AED
 • postępowanie po wyjęciu człowieka z wody, walka z hipotermią (hipotermia – reakcja na stany spowodowane kontaktem ze zwierzętami morskimi – jeżowcem, meduzą
 • postępowanie we wstrząsie uczuleniowym (np. pogryzienie przez owady)
 • skuteczna reakcja na masywne krwotoki, współczesne sposoby opatrywania, wstrząs spowodowany dużą utratą krwi
 • szycie ran i pomoc w amputacjach, użycie stazy taktycznej
 • zabezpieczenia urazu klatki piersiowej, ryzyko odmy
 • upadek z masztu – uraz wielonarządowy, uraz kręgosłupa, urazy głowy, złamania
 • objawy stanów nagłych wewnętrznych (zawał, udar, ostry brzuch)
 • uzupełnianie elektrolitów przy ostrym odwodnieniu (wymioty, biegunka)
 • oparzenia i urazy oczu
 • padaczka, cukrzyca
 • udar słoneczny

Offshore Medical Course prowadzi Ane Piżl – ratownik medyczny absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, sternik morski – jachtowy i motorowodny, trener pierwszej pomocy; posiada uprawnienia RYA, PZŻ, ISSA oraz dodatkowe certyfikaty, m.in. Advanced Life Support w komorze hiperbarycznej, Certificate of Proficiency in Survival and Rescue Boats, Techniki Ratownicze na szybkopłynących ciekach wodnych oraz w odwoju głębokim, Techniki ratownictwa lodowego na kruchym lodzie – ratownictwo ludzi i zwierząt. Od 10 lat prowadzi kursy medyczne i terenowe treningi ratownicze.

Współorganizatorem kursu jest AdrenaLTika – centrum szkoleniowe akredytowane przez Emergency First Response, kalifornijską federację szkolącą trenerów i instruktorów pierwszej pomocy na całym świecie. AdrenaLTika od 2009 roku szkoli w sektorze ratownictwa i pierwszej pomocy, realizując projekty – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

Cena kursu: 420 PLN

Cena obejmuje:
dwudniowy program zajęć, ćwiczenia z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu ratowniczego, materiały dydaktyczne, salę szkoleniową, certyfikat.

Kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem certyfikatu „Offshore Medical Course”.