fbpx

Obowiązek Informacyjny

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) przetwarzanych w ramach organizowanych Rejsów jest Funky Sailing LTD. 
  Dane kontaktowe:
 • Telefon: +48 792 080 638
 • Adres e-mail: biuro@sailcamp.pl
 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji usług polegających na:
 • Rejestracji na Rejs utworzonego przez ADO.
 • Prawidłowej obsługi Rejsu, w tym przesyłania komunikatów dotyczących Rejsu w formie wiadomości e-mail oraz sms.
 • Marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • Prawidłowa realizacja umowy i usług oferowanych przez ADO.
 • Dobrowolnie wyrażona zgoda.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli ich nie podasz, nie będzie możliwa Twoja rejestracja na Rejs organizowany przez ADO.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane, lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa, np. przepisy podatkowe do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
 • Jeżeli na przetwarzanie danych wymagana jest zgoda – do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła.
 • Do momentu ich usunięcia przez ADO.
 1. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: biuro@sailcampl.
 2. Odbiorcami danych będą:
 • Podmioty obsługujące monitorowanie poprawności działania procesu rejestracji:
  • JotForm Inc. (111 Pine St. Suite 1815, San Francisco, USA)
  • Google LLC (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)
 • Podmioty monitorujące ruch internetowy:
  • Google LLC (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)
 • Operatorzy płatności elektronicznych:
  • PayU S.A. (ul. Grunwaldzka 182 E, 60-166 Poznań)
 1. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 2. W trosce o jak najwyższy standard i jakość oferowanych przez nas usług korzystamy z zewnętrznych podmiotów, również poza granicami EU/EOG. Dane osobowe mogą zostać przekazane do USA, które Komisja Europejska zatwierdziła jako zapewniające odpowiednią ochronę na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr C(2016) 4176 z 12 lipca 2016 r, tzw. Tarcza Prywatności UE-USA.